Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Mapa stránky

 
Aktuálne

 
Mestská časť

 
História

 
Symboly mestskej časti

 
Kronika mestskej časti

 
Kultúrne pamiatky v Šaci

 
Starosta

 
Zástupca starostu

 
Miestny kontrolór

 
Miestne zastupiteľstvo

 
Poslanci

 
Komisie

 
Pozvánka

 
Uznesenia

 
Interpelácie

 
Rokovací poriadok

 
Poriadok odmeňovania

 
VZN

 
Rozpočet

 
Voľby

 
Civilná ochrana

 
Výberové konania a súťaže

 
Verejné obstarávanie

 
Nakladanie s majetkom MČ

 
Zámery prenájmu a predaja majetku v správe MČ

 
Zámery prenájmu a predaja majetku MČ

 
Zámery prenájmu a predaja majetku MČ z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 
Slobodný prístup k informáciam

 
Sťažnosti a petície

 
Miestny úrad

 
Organizačný poriadok

 
Organizačná schéma

 
Prednosta

 
Sekretariát, podateľňa

 
Oddelenie vnútornej správy

 
Sociálne služby a školstvo

 
Životné prostredie a poľnohospodárstvo

 
Evidencia obyvateľstva

 
Osvedčovanie podpisov a listín

 
Matričný úrad

 
Rodná matrika

 
Sobášna matrika

 
Úmrtná matrika

 
Oddelenie finančné a evidencie majetku

 
Referát správy bytov a nebytových priestorov

 
Informácie - bytové a nebytové priestory

 
Referát investičnej činnosti a stavebného poriadku

 
Katalóg ulíc

 
Zverejňované dokumenty

 
Úradná tabuľa

 
Tlačivá na stiahnutie

 
Matričný úrad

 
Školstvo

 
Kultúra

 
Aktuality

 
Verejná knižnica

 
FS Šačanka

 
SZ Credo

 
Šačanské novinečky

 
Trvale organizované podujatia

 
Na Košickej Turni

 
Na Košickej Turňi - deti

 
Reprezentačný ples

 
Detské tábory

 
Jednoprázdninový tábor

 
Letný prímestský tábor

 
Šport

 
Aktuality

 
Športové kluby

 
Bežecký klub

 
Futbalový klub

 
Hokejbalový klub

 
Volejbalový klub

 
Tenisový klub

 
Trvale organizované podujatia

 
BUI

 
Šačanský kros

 
Služby

 
Sociálna práca

 
Terénna sociálna práca

 
Poplatky

 
Denné centrum

 
Komunitné centrum

 
DP Medúlik

 
Kostoly, Domy smútku

 
Zdravotníctvo

 
Ubytovanie

 
Stravovanie

 
Banky

 
Auto-moto

 
Iné služby

 
Poriadok a čistota

 
Celoročné rozmiestnenie VKK

 
Plán zimnej údržby

 
Odchody autobusov

 
Trhovisko

 
Galéria

 
Videogaléria

 
Kontakt

 
Dôležité tel. čísla

 
English

14. december, sobota
Branislava, Bronislava

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*