Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Služby » Trhovisko

Verejné trhovisko

20.12.2011

V  MČ Košice – Šaca sa verejné trhovisko  nachádza na  Železiarenskej ulici.

 

Základné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku, práva a povinnosti správcu trhoviska a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú výrobky a poskytujú služby na trhovisku podrobne upravuje „trhový poriadok“ (v prílohe).

 

Správu trhoviska vykonáva Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice – Šaca.

 

  • prevádzkový čas :  pondelok – nedeľa – od 05.00 do 20.00 hod.

 

  • trhovisko je čiastočne kryté

 

  • trhovisko je vybavené 10 trhovými stolmi a informačnou skrinkou pre účely vyvesenia trhového poriadku a oznamov pre predávajúcich a kupujúcichnájomné v zmysle schváleného cenníka:

 

  • celý trhový stôl na deň/ aj začatý  – 1,50 Euro
  • užívanie verejného priestranstva  na trhovisku  - 1 m2 / deň aj začatý – 1,00 Euro
  • nájomné za užívanie verejného priestranstva  na trhovisku, za účelom  predaja  z auta na deň / aj začatý – 07.00 Euro.

 

 

Nájomné za predajný stôl a za prenajatú plochu sa v pracovných dňoch platí v pokladni MÚMČ, Železiarenská č. 9, 040 15 Košice – Šaca.

V dňoch pracovného pokoja nájomné priamo na trhovisku vyberie určený pracovník MČ.

 

Upozorňujeme, že na trhovisku je po prevádzkovom čase zakázané skladovať akékoľvek obaly, vrecia, prepravky, a podobne a parkovať motorové vozidlá.  Padávajúci vyprodukovaný odpad v súvislosti s predajom výrobkov na trhovisku – tento je povinný zobrať so sebou a trhový stôl a jeho okolie nechať čisté.

 

V prípade porušenia ustanovení trhového poriadku sú orgány dozoru oprávnené ukladať pokuty a robiť účinné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.

17. november, nedeľa
Klaudia

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*