Týždne organizovaných aktivít alebo prímestský tábor s dennou dochádzkou 2017

16.03.2017

 TÝŽDNE ORGANIZOVANÝCH AKTIVÍT

aleboprímestský tábor s dennou dochádzkou 2017

pripravujeme na prázdniny 2017 v troch turnusoch v rámci projektu, ktorý má názov Dávno, tak dávno sa kotúľa Zem...

 

PROJEKT SA teda ZAMERIAVA na ponuku  aktívneho  využívania voľného času, čoho vedľajším produktom sú automaticky  výchovno-vzdelávacie ciele:

  • poznávanie kultúrnych pamiatok  a ich historických súvislostí v rámci Košického a Prešovského kraja
  • poznávanie kultúrnych tradícií, zvykov a starých remesiel
  • vytváranie vzťahu k prírode a zvieratám
  • osobný rozvoj v oblasti športových aktivít
  • environmentálna výchova
  • vytváranie schopnosti kooperácie v skupine  s členmi rôznych vekových kategórií (6 – 14 r.)

 

TERMÍN KONANIA:             

1. turnus 3. -  7. júla 2017 Tento turnus je už obsadený!

2. turnus 10. – 14. júla 2017    Tento turnus je už obsadený!

3. turnus 7. - 11. augusta  2017 Tento turnus je už obsadený!

 

URČENIE:      deti mestskej časti Košice – Šaca vo veku 6 -14 rokov

 

AKO TOP VO VŠEOBECNOSTI  PREBIEHA:

Deti v rámci týždňa  absolvujú  celodenné výlety v okolí mesta, ale aj v rámci košického a  prešovského kraja, navštevujú kultúrne inštitúcie, jaskyne, prírodné náučné chodníky, hrady, kúpaliská a športoviská.  Snažíme sa ich   kultúrno-výchovné, športové a turistické voľnočasové aktivity  organizovať s dôrazom na to, aby sa deti  podľa možností pohybovali a zdržiavali v ekologicky čistejších oblastiach ako je mestská časť Šaca.

Po celý týždeň je pre deti zabezpečený okrem programu aj pedagogický dozor (vedúci), obed, pitný režim  a doprava. Do programov sa zaraďujú také činnosti, ktoré  sú svojim obsahom  pre  deti atraktívne a príťažlivé, ale súčasne prispejú k výchove a hlavne rekreácii a odpočinku detí. Každá činnosť  sleduje určitý výchovný cieľ,  dokonca aj vtedy, keď  sa deti len hrajú a zabávajú  a ich činnosť zdanlivo nemá žiadny zmysel.

Ako vedúcich zamestnávame kvalifikovaných  pedagogických pracovníkov a animátorov. Každá 10-členná skupina má svojho vedúceho. Každý turnus sprevádza jeden zdravotník.

 

TOP má spracované svoje ZÁKLADNÉ USTANOVENIA a svoj PORIADOK, ktorého súčasťou sú dôležité informácie a upozornenia pre rodičov i deti. Poriadok je súčasťou prihlášky, rovnako, ako aj vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni pred začiatkom programu.

DENNÝ PROGRAM:

Vo všeobecnosti je denný program  stavaný tak, aby sa v ňom striedali  fyzické aktivity s oddychovými a vyzerá nasledovne:

7.45, zraz účastníkov TOP na námestí pred budovou miestneho úradu

8.00, odchod autobusom na naplánované miesto, pobyt a realizácia dopoludňajších aktivít

12.00, obed v mieste pobytu alebo v jeho blízkosti

13.00, popoludňajšie aktivity

16.00 – 16.30, návrat na miesto zrazu, odovzdanie detí rodičom

 

KONKRÉTNE ORIENTOVANIE JEDNOTLIVÝCH TURNUSOV:

 

1. turnus  3. – 7. júla 2017

EKOLOGICKÝ (štvordňový) – 30 €

Štyri dni výletov do prírody  PO OKOLÍ KOŠÍC, návšteva poľnohosp. fariem, ekologického vzdelávacieho centra, zaujímavé tvorivé dielne, rozhovory s ľuďmi, čo sa venujú ekológii, stretnutie so zvieratkami, hry v lese... a keďže je leto, nezabudneme ani na pobyt pri vode.

KAPACITA: 40 DETÍ

 

2. turnus  10. – 14. júla 2017

CESTOVATEĽSKÝ (päťdňový) – 35 €

Cestovanie za históriou i súčasnosťou VÝCHODU SLOVENSKA. Návšteva historických pamiatok i súčasných kultúrnych a športových  centier. Každý deň na inom mieste.

KAPACITA: 50 DETÍ

 

3. turnus 7. - 11. augusta  2017

TURISTICKÝ (päťdňový) – 35 €

Cestovanie na turisticky atraktívne miesta VÝCHODU SLOVENSKA, spoznávanie prírodných krás, environmentálna  výchova. Každý deň na inom mieste.

KAPACITA: 40 DETÍ

 

Na prípravu podrobných programov potrebujeme ešte nejaký čas, zverejníme ich najneskôr 31. mája 2017 na webovej stránke Šace a v Šačanských novinečkách na Facebooku.

Prihlášku a poriadok TOP hľadajte v prílohe

Podpísaný originál prihlášky doručte na MÚ, Mgr. Janka Jaššová

Termín doručenia prihlášok neurčujeme, pretože v prípade naplnenia kapacity turnusu ďalšie prihlášky neberieme. 

21. november, štvrtok
Elvíra

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*