Týždne organizovaných aktivít (alebo prímestský tábor) 2018

23.03.2018

OZNAMUJEME, ŽE obidva turnusy sú plne obsadené :-) ŠKY EŠTE BERIEME DO DRUHÉHO TURNUSU

TÝŽDNE ORGANIZOVANÝCH AKTIVÍT

alebo prímestský tábor s dennou dochádzkou pripravujeme na prázdniny 2018 v dvoch turnusoch v rámci projektu, ktorý má názov

Výletníci na kolesách

 

TERMÍN KONANIA:             

1. turnus 9. -  13. júla 2018                          KAPACITA: 57 DETÍ

2. turnus 6. – 10. augusta 2018                  KAPACITA: 50 DETÍ

Poplatok za  jeden turnus  na rok 2018 pre deti s trvalým pobytom v Šaci bol starostom stanovený na 35 €, pre deti s trvalým pobytom mimo Šace na 55 €.

Prioritne sú však tieto aktivity organizované pre deti z mestskej časti Šaca, preto deti s trvalým pobytom mimo Šace prijímame len v prípade, že kapacitu nenaplnia deti zo Šace. 

URČENIE:      deti mestskej časti Košice – Šaca vo veku 6 -14 rokov

AKO TOP VO VŠEOBECNOSTI  PREBIEHA:

Deti v rámci týždňa  absolvujú  celodenné výlety v okolí mesta, ale aj v rámci košického a  prešovského kraja, navštevujú kultúrne inštitúcie, jaskyne, prírodné náučné chodníky, hrady, kúpaliská a športoviská.  Snažíme sa ich   kultúrno-výchovné, športové a turistické voľnočasové aktivity  organizovať s dôrazom na to, aby sa deti  podľa možností pohybovali a zdržiavali v ekologicky čistejších oblastiach ako je mestská časť Šaca.

Po celý týždeň je pre deti zabezpečený okrem programu aj pedagogický dozor (vedúci), obed, pitný režim  a doprava. Do programov sa zaraďujú také činnosti, ktoré  sú svojim obsahom  pre  deti atraktívne a príťažlivé, ale súčasne prispejú k výchove a hlavne rekreácii a odpočinku detí. Každá činnosť  sleduje určitý výchovný cieľ,  dokonca aj vtedy, keď  sa deti len hrajú a zabávajú  a ich činnosť zdanlivo nemá žiadny zmysel.

Ako vedúcich zamestnávame kvalifikovaných  pedagogických pracovníkov a animátorov. Každá 10-členná skupina má svojho vedúceho. Každý turnus sprevádza jeden zdravotník.

TOP má spracované svoje ZÁKLADNÉ USTANOVENIA a svoj PORIADOK, ktorého súčasťou sú dôležité informácie a upozornenia pre rodičov i deti. Poriadok je súčasťou prihlášky, rovnako, ako aj vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni pred začiatkom programu.

DENNÝ PROGRAM:

Vo všeobecnosti je denný program  stavaný tak, aby sa v ňom striedali  fyzické aktivity s oddychovými a vyzerá nasledovne:

7.45, zraz účastníkov TOP na námestí pred budovou miestneho úradu

8.00, odchod autobusom na naplánované miesto, pobyt a realizácia dopoludňajších aktivít

12.00, obed v mieste pobytu alebo v jeho blízkosti

13.00, popoludňajšie aktivity

16.00 – 16.30, návrat na miesto zrazu, odovzdanie detí rodičom

 

Podrobný program jednotlivých turnusov je v príprave, zverejnený bude do konca mája 2018. Všetkým prihláseným deťom bude spolu so základnými informáciami doručený domov.

Prihlášky berieme len do naplnenia kapacity, najneskôr do 15.6.2018.

22. november, piatok
Cecília

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*