Týždeň organizovaných programov pre deti

22.02.2019

Milí rodičia a milé deti,

 

Aj v tomto roku chceme pomôcť pri využívaní voľného prázdninového času a ponúkame dva turnusy prímestského tábora, ktorý má u nás názov „Týždeň organizovaných programov pre deti“.

Prvý turnus realizujeme v týždni 8.-12. júla 2019, druhý zaradíme na 5.-9. augusta 2019. Kapacitne sme obmedzení veľkosťou autobusu, takže počet detí, ktoré môžeme prijať bude okolo 55 (to si ešte upresníme).

Konkrétne programy budú vypracované neskôr a prihláseným deťom budú zaslané mailom, prípadne doručené do schránok.

Vo všeobecnosti  je denný program stavaný tak, aby sa v ňom striedali fyzické aktivity s oddychovými a vyzerá nasledovne: 8.00 zraz účastníkov pred budovou miestneho úradu a odchod na naplánované miesto pobytu, realizácia dopoludňajších aktivít, obed v mieste pobytu, popoludňajšie aktivity, 16.00 – 16.30 návrat na miesto zrazu, odovzdanie detí rodičom.

Deti absolvujú celodenné výlety v okolí mesta, ale aj na vzdialenejšie miesta v lokalite košického a prešovského kraja. Navštevujú kultúrne inštitúcie, jaskyne, prírodné náučné chodníky, hrady, kúpaliská a športoviská. Po celý týždeň sa o deti stará pedagogický dozor a v každom turnuse sa nachádza aj zdravotný dozor.

Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa  na Týždeň organizovaných aktivít, prikladáme prihlášku. Nebudeme určovať termín, do kedy ju odovzdať, pretože berieme len do naplnenia kapacity.

Poplatok za pobyt sa oproti vlaňajšku nemení, zostáva 35 €, v prípade, že by sme mali voľné miesto, zoberieme aj dieťa s trvalým pobytom mimo mestskej časti Košice - Šaca, poplatok za takéto dieťa je 55 €.

V čase, keď budeme rozosielať program pre prihlásené deti, pošleme vám aj Poriadok TOP a tlačivo Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je potrebné priniesť 3 (a menej)dni pred nástupom na aktivity. 

Prikladáme prihlášku na TOP.

6. december, piatok
Mikuláš

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*