Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Symboly mestskej časti

15.03.2012

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Šaca  uznesením č. 172 na svojom 12. rokovaní dňa 12. mája 2016 v súlade so Zákonom o obecnom zriadení schválilo Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice-Šaca č. 1/2016 o symboloch  mestskej časti Košice-Šaca.

 

 

 

Malý obrázok

 

Erb

Málo frekventovaný motív podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1784. Do úvahy sa bral aj odtlačok mladšej pečate obce Šaca z roku 1839.
V červenom štíte zlatý úľ so strieborným otvorom, sprevádzaný hore a po bokoch siedmimi zlatými striebro krídlymi včelami

 

 

 

 

Malý obrázok

Vlajka

Vlajka má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto - modro delená, vejúca časť pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov - modrého, bieleho, modrého, žltého, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

 

 

 

 

Malý obrázok

 

Súčasné pečatidlo MČ Košice - Šaca

V minulosti boli pečatidlá a ich odtlačky na listinách základným symbolom samosprávy Šace. Ich význam je o to väčší, že richtári a prísažní, ktorí nevedeli písať (do začiatku 19. storočia), nevedeli opatriť listiny svojim podpisom. Pochvalné je konštatovanie, že na rozdiel od mnohých dedín, v ktorých sú známe len odtlačky pečatidiel, v prípade Šace aj Buzinky sa zachovali aj samotné pečatidlá.

13. november, streda
Stanislav

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*