Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Slobodný prístup k informáciam

14.05.2012

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), bol schválený dňa 17.5.2000 a nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2001. Zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

 

Žiadosť o informácie


    Z vašej žiadosti o informácie adresovanej MČ  Košice-Šaca musí byť zrejmé:

 

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

 

    Mestská časť Košice-Šaca je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.

 

Možnosti podávania žiadostí o informácie

e-mailom....

podatelna@saca.sk   saca@saca.sk

 

faxom..........

055/6842 535

 

poštou........

Miestny úrad MČ Košice-Šaca

Železiarenská 9

040 15  Košice-Šaca

 

telefonicky..

055/72 608 11

v pracovných dňoch od 08.00 do 16.00, v stredu do 16.30, v priatok do 12.30

 

osobne.......

Miestny úrad MČ Košice-Šaca, Železiarenska 9

v pracovných dňoch od 08.00 do 16.00, v stredu do 16.30, v priatok do 12.30

10. december, utorok
Radúz

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*