Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Rybárske lístky

06.12.2011

Mestská časť Košice – Šaca podľa §10  zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov vydáva rybárske lístky v kancelárii číslo dverí  18, na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony (po predložení OP, v prípade dieťaťa  do 15 r. – OP jeho zákonného zástupcu).

Rybárske lístky sa vydávajú:  trojročné, ročné, mesačné a týždenné.

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Vydanie rybárskeho lístka podlieha poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  položka 38 nasledovne:

Týždenný rybársky lístok

  1,50 €

Mesačný rybársky lístok

  3,00 €

Ročný rybársky lístok

  6,50 €

Trojročný rybársky lístok

16,50 €

OSLOBODENIE:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky  na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky. Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

Správny poplatok sa platí v hotovosti v Eurách – do pokladne MČ Košice – Šaca, Železiarenská č. 9,  prízemie, číslo dverí 6.

18. november, pondelok
Eugen

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*