Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Kadiaľ kráčali dejiny

19.12.2011

KULTÚRNE PAMIATKY  V ŠACI

 

V štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok sú evidované štyri architektonické objekty zo Šace. Popri dvoch kaštieľoch, mlyne a kostole sú v štátnom zozname pamiatok uvedené aj hnuteľné pamiatky zo Šace. Všetky sú súčasťou interiéru rímsko-katolíckeho kostola.

 

Kostol nanebovzatia Panny Márie

            Ide o najstaršiu pamiatku v Šaci. Pôvodne gotický kostol, postavený v roku 1333. Po požiari – v roku 1779 – bol znovu postavený a v roku 1846 bol jeho interiér upravený. Kostol je jednoloďový, do štítového priečelia je situovaná predstavaná veža. Dvere sú novodobé. Južná fasáda má 5 gotických okien. Severná strana má tri loďové slepé okná. Trojpolová sakristia má pruské klenby. Barokový chór je novodobo nadstavovaný. V interiéri kostola sa na južnej strane nachádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a Boží hrob. Kostol bol v roku 2001 obnovený. Bolo nainštalované podlahové kúrenie a urobený hygienický kútik. Nový organ do kostola bol zakúpený za finančnej pomoci Mestskej časti Šaca a nainštalovaný bol v roku 2002. V kostole sa uskutočňujú aj hudobné koncerty pri významných cirkevných sviatkoch. V súčasnosti má už kostol nainštalovaný zabezpečovací systém proti vlámaniu.

 

Hlavný oltár Nanebovzatie Panny Márie pochádza z 2. polovice 18. storočia so súsoším sv. Trojice a s obrazom Nanebovzatie Panny Márie.

Obraz bočného oltára Ukrižovania s Máriou Magdalénou pochádza z 2. polovice 18. storočia.

Kazateľnica z 2. polovice 18. storočia, je zdobená obrazmi evanjelistov Jána, Matúša a Lukáša. Na zadnej strane rečnišťa je obraz sv. Ondreja. Na ozvučnej doske je holubica a erb Semseyovcov. Na sokli socha Krista s krížom.

Krstiteľnica pochádza zo začiatku 19. storočia, s dreveným súsoším Krst Ježiša Krista.

Kríž –drevorezba – pôvodne umiestnený v kaplnke kaštieľa

Zvonček pri sakristii, z kovaného železa, pochádza z 18. storočia.

Strieborný pozlátený kalich z roku 1800. Na šesťdielnej nohe je dekór ruží a hrozna. Noha prechádza do vázovitého orecha. Hornú časť kalicha zdobia akantové listy, medailóny s klasmi a ružice.

Strieborný pozlátený kalich z roku 1808. Kalich je tepaný a zdobený rozetou.

Strieborná pozlatená monštrancia pochádza z roku 1786. Oválny podstavec je zdobený pletencom a akantovými listami. Svätožiara zo zlatých papršlekov má v strede oválnu schránku, orámovanú strieborným vencom. Na papršlekoch sú umiestnené rastlinné úponky. Nad schránkou v malej svätožiare je Boh Otec, nad ním holubica, na vrchole kríž.

 

Rokokový kaštieľ rodiny Semsey

            Bol postavený v roku 1776 vo vtedajšej Šaci. Prízemná budova má oválnu ústrednú sálu. Priečelie budovy je trojosové s dvojitými stĺpmi, zdobenými korintskými hlavicami. V strede priečelia  sa nachádza erb. Z ľavej časti je vstup do suterénu, ktorý je z časti zasypaný. Podlahy v objekte sú drevené, kazetové a palubové, vo vstupnej časti je podlaha kamenná. V miestnostiach sú zachované pruské klenby. Na klenbe ústrednej sály je čiastočne zachovaná iluzívna baroková freska   od profesora E. Schrötta z 18. storočia. Zachovali sa aj pôvodné keramické kachle. Objekt je zastrešený manzardovou strechou. V súčasnosti strecha je už obnovená, pokrytá plechom. Park pred kaštieľom je taktiež už obnovený. Záhrada patriaca kedysi ku kaštieľu, nezodpovedá pôvodnému stavu. Rybníček pri kaštieli zanikol. Pôvodná brána ako vchod do parku kaštieľa je obnovená.

 

Klasicistický kaštieľ v Buzinke

Bol postavený koncom 18. storočia a počas úprav v 19. storočí bol doplnený prístavbami a osemuholníkovými vežami na severnej strane, kde je aj vchod do objektu  s predsadenými štyrmi stĺpmi nesúcimi tympanon. Objekt je prízemný, veže sú dvojpodlažné s výstupom do podkrovia a na dve symetricky umiestnené terasy. Hlavný vstup je prístupný kamenným exteriérovým schodišťom. Stropy sú ploché, trámové. V kútoch miestností sú zachovalé niky pre kachlové pece. V severovýchodnom rohu sa nachádza priestor bývalej kaplnky. Celý kaštieľ je podpivničený. Kedysi bol obklopený veľkým anglickým parkom s gaštanovou alejou na konci ktorej bol rybník s rôznofarebnými leknami. Rybník obkolesoval ostrovček s cudzokrajnou drevinou.

            Súčasťou kaštieľa bola klasicistická kaplnka sv. Kríža s barokovou maľbou, zriadená v roku 1776. Kaštieľ patril šačanským šľachticom. Po 2. svetovej vojne, sídlila v ňom škola a opatrovňa pre deti predškolského veku. Neskôr malo v ňom miestne JRD administratívne sídlo a bola v ňom zriadená aj výrobná prevádzkareň.

            Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, sa v ňom realizoval pamiatkový výskum pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Kaštieľ je  vlastníctvom Mestskej časti Košice - Šaca. Zatiaľ sa nepodarilo získať finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu.

 

Mlyn (Slávikov mlyn)

Je vedený ako technická pamiatka. Bol postavený koncom 19. storočia a doplnený novšími prístavbami v roku 1925. Pôdorys pôvodnej stavby bol obdĺžnikový, po rekonštrukcii nadobudol podobu v tvare L. Vnútro mlyna je rozdelené dvoma vloženými drevenými stropmi na tri podlažia. V prízemí sa nachádzajú transmisie, na 1. poschodí samotný mlyn, sitá a ostatné strojové vybavenia na 2. poschodí rozvody od výťahov. Pohon mlyna obstarávali dve vodné kolesá. Náhon na centrálnu transmisiu bol pastorkovým prevodom. Počas nedostatku vody bol mlyn poháňaný výbušným motorom. V severnej časti boli umiestnené 4 drevené piesty na trepanie konopí a ľanu. Výťahy a rozvody zrna a múky sú drevené s vnútorným oplechovaním. Vstupné vráta do mlyna sú na južnej fasáde.

13. december, piatok
Lucia

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Plagat

Trenujeme
*