Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Komisie pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice-Šaca na roky 2018-2022

29.11.2011

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda:  
Členovia:  
   

 

Komisia výstavby, podnikateľských aktivít, životného prostredia, obchodu a dopravy

Predseda:  
Členovia  
   

 

Komisia bytová, sociálna a zdravotná

Predseda:  
Členovia:  
   

 

Komisia plánovacia, finančná a správy majetku

Predseda:  
Členovia:  
   

 

Komisia kultúry, školstva , športu a verejného poriadku

Predseda:  
Členovia :  
   

12. november, utorok
Svätopluk

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*