Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice
Nachádzate sa v:  Mestská časť » História

90 rokov dobrovoľného hasičského zboru 

12.04.2016
Presne 90 rokov je tomu, čo bola v Buzinke 12. apríla 1926 napísaná prvá zápisnica na zriaďujúcom zhromaždení dobrovoľného hasičského zboru. Túto historickú a ešte niekoľko ďalších zápisníc zhromaždil pán František Handžák v Kronike dobrovoľného hasičského zboru Buzinky a neskôr aj Šace.

Čítaj viac ...

Symboly mestskej časti 

15.03.2012
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Šaca  uznesením č. 172 na svojom 12. rokovaní dňa 12. mája 2016 v súlade so Zákonom o obecnom zriadení schválilo Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice-Šaca č. 1/2016 o symboloch  mestskej časti Košice-Šaca.      
Malý obrázok

 

Erb

Málo frekventovaný motív podľa odtlačku pečatidla obce z roku 1784. Do úvahy sa bral aj odtlačok mladšej pečate obce Šaca z roku 1839.
V červenom štíte zlatý úľ so strieborným otvorom, sprevádzaný hore a po bokoch siedmimi zlatými striebro krídlymi včelami        
Malý obrázok

Vlajka

Vlajka má podobu v jednej štvrti od žrde štiepeného listu, ktorého žrďová časť je žlto - modro delená, vejúca časť pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov - modrého, bieleho, modrého, žltého, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.          
Malý obrázok

 

Súčasné pečatidlo MČ Košice - Šaca

V minulosti boli pečatidlá a ich odtlačky na listinách základným symbolom samosprávy Šace. Ich význam je o to väčší, že richtári a prísažní, ktorí nevedeli písať (do začiatku 19. storočia), nevedeli opatriť listiny svojim podpisom. Pochvalné je konštatovanie, že na rozdiel od mnohých dedín, v ktorých sú známe len odtlačky pečatidiel, v prípade Šace aj Buzinky sa zachovali aj samotné pečatidlá.

Kronika mestskej časti 

01.03.2012
SVEDECTVÁ MINULOSTI   Mestská časť Śaca má už takmer  740 ročné dejiny. Nevieme si ani len predstaviť koľko životných  udalostí sa odohralo na miestach, ktoré denne vidíme, koľko emócií, koľko radosti a koľko bolesti poznamenalo ľudí, ktorí tu prežili a prežívajú svoje životné osudy. Každý deň kráčame okolo dejín. 

Čítaj viac ...

História Šace 

19.12.2011
POČIATKY OSÍDLENIA   Podľa archeologických nálezov siaha história osídlenia tohoto územia až do obdobia raného vývoja človeka na území Slovenska. Nálezy kamenných nástrojov v chotárnej časti Viničky svedčia o tom, že na území dnešnej Šace žili ľudia už v staršej dobe kamennej.

Čítaj viac ...

Kadiaľ kráčali dejiny 

19.12.2011
KULTÚRNE PAMIATKY  V ŠACI   V štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok sú evidované štyri architektonické objekty zo Šace. Popri dvoch kaštieľoch, mlyne a kostole sú v štátnom zozname pamiatok uvedené aj hnuteľné pamiatky zo Šace. Všetky sú súčasťou interiéru rímsko-katolíckeho kostola.

Čítaj viac ...

Strana 1 z 1, zobrazených 5 z 5

<< predchádzajúca | | nasledujúca >>
18. november, pondelok
Eugen

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*