Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Dokumenty


Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner
9111400025  03.04.2014 15:07  Nájomné a služby spoj. s užív. NP - garáže pri DPMK za 2/2014  CAR-DOK JK, s.r.o. 
9111400024  03.04.2014 15:04  Nájomné a služby spoj. s užív. NP v Dome služieb za 2/2014  Gerima s.r.o. 
9111400023  03.04.2014 15:02  Nájomné a služby spoj. s užív. NP v Zdravotnom stredisku - stanica rýchlej zdravot. služby za 2/2014  Falck Záchranná, a.s. 
9111400022  03.04.2014 14:59  Nájomné a služby spoj. s užív. NP na ul. Žel. 43 za 2/2014  Tiger Nets, s.r.o. 
9111400021  03.04.2014 14:53  Náklad za výrobu garáž. brány a okna v NP na ul. Žel. 43, za obd. 2/2014  Tiger Nets, s.r.o. 
9111400020  03.04.2014 14:51  Nájomné a služby spoj. s užív. NP v Zdravot. str. - očná optika za 2/2014  LUNA Optik, s.r.o. 
9111400019  03.04.2014 14:47  Nájomné a služby spoj. s užív. NP na šport. štadióne - pob. kurz. stávok, baru a reštaurácie za 2/2014  TO Holding, s.r.o. 
9111400018  03.04.2014 14:42  Nájomné za miestn. informačno-navádzacieho zariad. na stĺpe VO za r. 2014  SPOTLIGHT, s.r.o. 
9111400017  03.04.2014 14:40  Nájomné za stĺp VO pre umiestnenie rekl. navig. panelu za r. 2014  CITY BUILDING, s.r.o. 
9111400016  03.04.2014 14:38  Nájomné za užív. prenajatej plochy na parc. č. 1130, k.ú. Šaca za účelom umiestnenia 1 ks zvislej rekl. tabule za r. 2014  COBISE, s.r.o. 
9111400015  03.04.2014 14:34  Nájomné za užívanie priestranstva na parc. č. 784/2 za účelom zriadenia park. miesta za r. 2014  Hrúz Peter 
9111400014  03.04.2014 14:31  Nájomné za prenájom 4 ks stĺpov VO pre umiestnenie informačno-navádzacieho zariad. za. r. 2014  MILK-AGRO spol. s r.o. 
9111400013  03.04.2014 14:29  Nájomné za umiestnenie jednostranného veľkoplošného panela kovovej konštrukcie v počte 1 ks na voľnom priestranstve MČ pri štátnej ceste I/50 v smere Košice-Rožňava za r. 2014  Ing. Juraj Bubenko - BUBI 
9111400012  03.04.2014 14:25  Nájomné za umiestnenie 5 ks informačno-navádzacieho zariadenia za r. 2014  Nemocnica Košice-Šaca, a.s. 
9111400011  03.04.2014 14:22  Nájomné za užívanie časti priestranstva pozemkov v zastavanom území obce, parc. č. 782/1 k.ú. Šaca za r. 2014  POTRUBIE, a.s. 
9111400010  03.04.2014 14:08  Nájomné za užív. časti priestranstva na parkovisku pri Krčme u námorníka za r. 2014  Plachtická farma "BARÁNEK" 
9111400009  03.04.2014 14:06  Prenájom stĺpov VO za účelom umiestn. 2 ks informačno navig. tabúľ za r. 2014  Branislav Tkáč 
9111400008  03.04.2014 14:04  Nájomné a služby spoj. s užív. NP - pob. stávk. kancelárie na ul. Žel. 7/A za 1. štvrťrok 2014  NIKÉ spol. s r.o. 
9111400007  03.04.2014 14:01  Nájomné a služby spoj. s užív. NP v šport. štadióne - pob. kurz. stávok, baru a reštaurácie za 1/2014  TO Holding, s.r.o. 
9111400006  03.04.2014 13:52  Nájomné a služby spoj. s užív. NP v Zdravot. stredisku - očná optika za 1/2014  LUNA Optik, s.r.o. 

Page 13 of 673, showing 20 records out of 13460 total, starting on record 241, ending on 260

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12. november, utorok
Svätopluk

Aktuálne udalosti

Plagat

Plagat

Trenujeme
*