Úradné hodiny

Miestny úrad a matrika

Pondelok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Utorok
8.00 - 12.0013.00 - 16.00
Streda
8.00 - 12.0013.00 - 16.30
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00 

Starosta

Utorok
13.00 - 16.00
Streda
13.00 - 16.30

Mesko Košice

Porucha na verejnom osvetlení 

16.03.2018
Vážení občania, starosta mestskej časti oznamuje,  že z dôvodu závažnej poruchy na káblovom vedení verejného osvetlenia v našej mestskej časti, bude verejné osvetlenie na niektorých miestach dočasne odstavené. Jedná sa o časť Železiarenskej ulice (od námestia smerom ku križovatke na Buzinskej), námestie pred budovou MÚ a Mládežnícka ul. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Ďakujeme vám za pochopenie.

Oznámenie 

16.03.2018
Dňa 19.3.2018 (pondelok) v čase od 8:00 do 14:30 hod. z technických príčin (prerušenie distribúcie elektriny) nebude možné vyhovieť občanom vo vybavovaní ich žiadostí.   Miestny úrad MČ Košice-Šaca

Oznámenie o naplánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 19. marca 2018 od 8:00 hod. do 14:30 hod. 

13.03.2018
v lokalite: ul. Ranná č.d. 3, 5, garáže ul. Mierová od č.d. 13 po č.d. 49,   od č.d. 6 po č.d. 28 ul. Kaštieľná od č.d. 2 po č.d. 12,   od č.d. 17 po č.d. 21, č.d. 25, 27 ul. Ku mlynu od č.d. 5 po č.d. 31,   od č.d. 2 po č.d. 18 ul. Námestie oceliarov č.d. 2, 4, 6, 8 ul. Mládežnícka od č.d. 1 po č.d. 3,   od č.d. 6 po č.d. 36 ul. Železiarenská č.d. 9,11

Oznámenie o naplánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 19. marca 2018 od 8:00 hod. do 14:30 hod. 

13.03.2018
v lokalite: Mládežnícka 1, ČOM: 0000129571, EIC: 24ZVS00000368461 Mládežnícka 3, ČOM: 0000121703, EIC: 24ZVS00000298388 Mládežnícka 24, ČOM: 0000100081, EIC: 24ZVS0000011666K Námestie oceliarov 8, ČOM: 0001436667, EIC: 24ZVS0000744297H Železiarenská 9, ČOM: 0000110981, EIC: 24ZVS0000022138Y Železiarenská 9, ČOM: 0000120310, EIC: 24ZVS0000028249W Železiarenská 9, ČOM: 0000100442, EIC: 24ZVS00000122509 Železiarenská 9, ČOM: 0000119372, EIC: 24ZVS0000027295U Železiarenská 9, ČOM: 0000118825, EIC: 24ZVS0000026965G

Oznámenie o naplánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 14. marca 2018 od 7:30 hod. do 18:00 hod. 

26.02.2018
V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite: ul. Na záhumní od č.d. 1 po č.d. 33 nepárne, od č.d. 2 po č.d. 30 párne ul. Kamenná od č.d. 1 po č.d. 11 nepárne, od č.d. 10 po č.d. 44 párne ul. Kaštieľná č.d. 10, 14, 23 ul. Buzinská č.d. 8, 12, 14, 16, od č.d. 18 po č.d. 38 párne   Buzinská 9002 Košice-Šaca, ČOM: 0000100069, EIC: 24ZVS0000011627U   v termíne 14. marec 2018 od 7:30 hod. do 18:00 hod.

21. marec, streda
Blahoslav

Aktuálne udalosti

Plagat

Trenujeme
*